Emiel Althuis over het basisinkomen

Het basisinkomen is voor mij het ei van Columbus. Het zal leiden tot een humaner samenleving. Mensen zullen gelukkiger, gezonder, meer ontspannen en ondernemender worden en kansen en inkomen worden gelijker verdeeld. Het basisinkomen is een innovatieve, radicale versimpeling van onze sociale zekerheid en belastingstelsel. De armoedeval verdwijnt, armoede wordt teruggedrongen en de economie gestimuleerd. Mijns inziens is het basisinkomen sowieso noodzakelijk in een toekomst met onvermijdelijk toenemende globalisering en flexibilisering van arbeid.

Na 30 jaar werkzaam geweest te zijn in de financiële sector wilde ik mij op een heel andere manier inzetten voor de samenleving. Ik stoorde mij al lang aan onrechtvaardigheid in de verdeling van onze grote welvaart en dan vooral de kansenongelijkheid en voortdurende armoede. Daarom heb ik binnen D66 het project “Deel de Welvaart” opgestart om een visie te ontwikkelen op een rechtvaardige welvaartsverdeling en om een aantal concrete ongewenste situaties aan te pakken. Binnen Deel de Welvaart zijn inmiddels ruim 20 D66-leden actief in een viertal werkgroepen, waarvan het basisinkomen er één is.

Emiel Althuis

Het D66-congres heeft onlangs een drietal moties van Deel de Welvaart aangenomen. Deze hebben betrekking op armoede, het basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting. Voor het basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting wordt gevraagd om nader onderzoek door het CPB en SCP. Rond de zomer willen wij duidelijk hebben hoe we het basisinkomen kunnen opnemen in het verkiezingsprogramma van D66.

D66-leden die mee willen denken over het basisinkomen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden middels een mail naar deeldewelvaart@gmail.com. En laten we vooral ook over partijgrenzen heen, samenwerken om het basisinkomen te realiseren.

En kom naar de bijeenkomst over Politiek en Basisinkomen op 15 februari 2020.