Basisinkomen – Naar een toekomst zonder armoede in vrijheid

Bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen wilden GL, D66 en PvdA experimenteren met basisinkomen. In de concept regeringsverklaring van VVD, CDA, D66 en GL stond: “Gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen”. Maar GroenLinks deed niet mee en deze tekst verdween weer.
Gaan politieke partijen nu wel concrete stappen richting een basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting zetten?
Afschaffen van de toeslagen en invoering van basisinkomen is niet alleen goed voor gezondheid en welzijn, maar ook voor de economie.
De kiezers van PvdD, SP, GL, PvdA, D66, 50 + en CU zijn in (ruime) meerderheid voor. De kiezers van CDA net tegen: 34% vs 41%.

Daarom organiseert de Vereniging Basisinkomen met leden van D66, GL, PvdA en VVD een Teach-In op 15 februari in Amsterdam.

Het thema van de dag is:

Basisinkomen – Naar een toekomst zonder armoede in vrijheid

Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 12-16 uur in de Keizersgrachtkerk

Programma in hoofdlijnen:

 • 12:00 Inloop
 • 12.15  videocollege van Rutger Bregman
 • 13:00 Pauze met koffie en thee 
 • 13:30 Opening  door de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, Alexander de Roo
 • De voordelen van het basisinkomen door bestuurslid Hilde Latour
 • Masterclass basisinkomen in NL door Wouter Keller (emeritus VU, ex CBS)
 • 14.45 Pauze met koffie en thee
 • 15:00 Debat: Basisinkomen versus gratis diensten
  Harro Boven (D66, bedenker basisinkomen 2.0) versus Frank Vandenbroucke (sociaal-democraat, hoogleraar UvA, ex Minister van Sociale Zaken in België)
 • Introductie van basisinkomen in de programma’s van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Met Robin Fransman, Bert  Veenstra, Emiel Althuis en Brigitta Scheepsma
 • 16:30-18:00 Sluiting, borrel, napraten en netwerken

Videoverslag van de dag is hier te vinden

Sprekers Basisinkomen voor Politiek 15 februari 2020

Hier zijn de namen en foto’s van de moderator en van de sprekers op de teach-in.
Bekende mensen van diverse partijen zullen acte de presance geven.

Van sommige sprekers is op deze website een schrijfsel te vinden:

Op andere sites iets over de sprekers

In de Media

 

Lees het artikel van de organisatoren dat op de Volkskrant opiniepagina heeft gestaan. 

Alexander de Roo bood in april 2019 het Plan basisinkomen 2.0. met berekeningen van het NIBUD aan aan minister Koolmees.https://basisinkomen.nl/persbericht-basisinkomen-2-0/

Zie ook de artikelen in:


Toespraak van Harro Boven op Donut D-day op 15 september 2018.
Lees hier over zijn plan Moedig Voorwaarts bij de Jonge Democraten.

 

​Kijk hier naar het interview dat Robin Fransman van de VVD had over basisinkomen. https://www.cafeweltschmerz.nl/cafe-weltschmerz-erik-de-vlieger-en-robin-fransman/

Filmpje met Bert Veenstra bij de PvdA.

Brigitta Scheepsma op de basisinkomendemonstratie van 26 oktober 2019

​Op 21 mei 2019 was Alexander de Roo op radio1 in discussie met econoom Martin Visser over de lokale experimenten in Nederland en de situatie in Amsterdam. https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/501827-amsterdam-gaat-gesprek-aan-met-bijstandsgerechtigden

Hilde Latour op een bijeenkomst van Europese partij VOLT

Over de  financierbaarheid van basisinkomen dit artikel over 5 benaderingen
https://basisinkomen.nl/5-benaderingen-van-basisinkomen-en-een-eenvoudig-belastingstelsel-het-kan-wel

https://basisinkomen.nl/5-benaderingen-van-basisinkomen-en-een-eenvoudig-belastingstelsel-het-kan-wel/

Een artikel in Elsevier.
https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2019/09/makkelijker-kunnen-we-het-wel-maken-183287w/

Organisatie

Basisinkomen is niet alleen goed voor gezondheid en welzijn, maar ook voor de economie

Er zijn tal van goede redenen om in Nederland snel een basisinkomen voor iedereen in te voeren. Dat stimuleert ook de economie. Hoogste tijd dat de politiek dit omarmt, betogen vier prominente leden van verschillende politieke partijen.

Belangstellenden tijdens de Grote Basisinkomen Demonstratie eerder dit jaar in Amsterdam. Beeld ANP verwijderd wegens kosten.

Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Volgens het SCP leven 660 duizend landgenoten in armoede, onder wie 272 duizend onder de 18 jaar. Wat betekent dit voor die kinderen, is voor hen nog sprake van gelijke kansen? Eenmaal in de bijstand is het moeilijk eruit te komen. Als je een baan vindt, dan is er een gerede kans dat je er netto op achteruit gaat. Sowieso houd je tot aan modaal van iedere extra verdiende euro maximaal één derde euro over als gevolg van alle inkomensafhankelijke toeslagen en belastingkortingen. Boven modaal houd je van iedere extra euro minimaal 0,5 euro over. Is dat fair?

Er zijn oplossingen: het basisinkomen of een negatieve inkomstenbelasting. Als je dat vaststelt net boven de armoedegrens kan het vrijwel alle toeslagen en kortingen overbodig maken. Dan is het niet meer nodig je weg te vinden in het woud van vijftig inkomensondersteunende maatregelen. Het basisinkomen is een nieuw Sociaal Contract. Met deze zekerheid krijg je meer vrijheid en kun je jouw situatie verbeteren. Je betaalt alleen belasting op wat je verdient bovenop het basisinkomen, dus werken loont altijd. Nu loont werken vooral bij een bovenmodaal inkomen.

Maar zo’n basisinkomen is toch onbetaalbaar? Dat valt mee. Neem bijvoorbeeld basisinkomen 2.0: iedere volwassene 600 euro, elk huishouden 600 euro en elk kind 300 euro. Het Nibud heeft berekend dat dit 171 miljard euro kost, waarvan 154 miljard direct gedekt door het overbodig worden van vrijwel alle uitkeringen, heffingskortingen, toeslagen en uitvoeringskosten. De 17 miljard die resteert – 2 procent van ons BNP − kan worden gevonden door een geringe verhoging van de tarieven van de hoogste inkomensschijf, de vermogensrendementsheffing, de vennootschapsbelasting en/of door een CO2-heffing en afschaffing van de premiegrens voor de volksverzekeringen.

Twee keer modaal

Inkomens tot tweemaal modaal gaan er op vooruit. Hogere inkomens betalen hun basisinkomen terug. Uit diverse experimenten blijkt dat het basisinkomen positief is voor geluk, gezondheid en welzijn van mensen zonder dat dit ten koste gaat van arbeidsinzet en productiviteit. Leven van alleen een basisinkomen is een sober bestaan, alle reden om er bij te gaan werken, wat altijd lonend is.

De overheid wordt efficiënter, want allerlei uitvoerende taken vervallen of worden simpeler. Vaststellen wie recht heeft op een basisinkomen is heel eenvoudig. De voortslepende problemen bij de belastingdienst zijn ook uit de wereld, want het stelsel wordt eenvoudiger. En mensen komen niet onnodig in de schulden vanwege het moeten terugbetalen van toeslagen.

Wat voor effect gaat het basisinkomen hebben op de economie? De lagere inkomensgroep krijgt meer inkomen en dat stimuleert de economie. De minimumlonen kunnen lager of zelfs afgeschaft als het basisinkomen hoog genoeg is. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Kortom de hoogste tijd voor de politiek om serieus met het basisinkomen aan de slag te gaan.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/basisinkomen-is-niet-alleen-goed-voor-gezondheid-en-welzijn-maar-ook-voor-de-economie~bcf60274/

Robin Fransman (lid VVD) is bekend van De Argumentenfabriek.

Emiel Althuis (lid D66) is mede-initiatiefnemer van de ‘onderzoek het basisinkomen serieus’-resolutie, voorgedragen op het D66-congres op 9 november in Breda.

Bert Veenstra (lid PvdA) is actief in een nieuwe werkgroep van de PvdA Bestaanszekerheid (gaat ook over basisinkomen) , welke op de Ledenraad van de PvdA op 16 november in Eindhoven zeer waarschijnlijk officieel zal worden ingesteld.

Alexander de Roo (lid GroenLinks) is voorzitter van de Denktank Basisinkomen binnen GroenLinks. In de eerste maanden van 2020 worden er twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor GroenLinks-leden over basisinkomen in het kader van een nieuwe vorm van sociale zekerheid.