Brigitta Scheepsma: Basisinkomen is baanbrekend!

Een toekomst zonder armoede, gelijkwaardigheid, eerlijke verdeling. Dat willen wij hoog op de agenda hebben binnen GroenLinks. Daarom verdient basisinkomen een prominente plek in ons verkiezingsprogramma!

Ik ben Brigitta Scheepsma, fractievoorzitter van GroenLinks in Tytsjerksteradiel. Al twee keer heb ik samen met andere GroenLinksers een motie op het congres ingediend om basisinkomen op de agenda te krijgen en in het verkiezingsprogramma. Dit omdat basisinkomen voor mij de ultieme manier is om mensen gelijkwaardig te waarderen. Onvoorwaardelijk, gewoon omdat je geboren bent, heb je recht op lucht, water, eten, een dak boven je hoofd. Kortom de basisvoorwaarden voor een waardig leven. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Als de programmacommissie geen basisinkomen voorstelt, dan gaan we weer voor een amendement. De laatste keer haalden we 47 %. deze keer gewoon de meerderheid.

Basisinkomen hoort namelijk historisch gezien bij GroenLinks. En dat vraagt om een heldere visie op basisinkomen in het verkiezingsprogramma.

Brigitta Scheepsma, Groen Links

De huidige discussie over basisbanen binnen GroenLinks raakt ook het basisinkomen. We delen gemeenschappelijk doelen vanuit sociale rechtvaardigheid en solidariteit: het recht van ieder mens op zinvol werk met een fatsoenlijke beloning. De benadering is wel totaal anders. Want wat is dan precies werk? En wanneer noemen we dat dan een baan? Daar gaan we het 15 februari onder andere over hebben.

Basisbaan of Basisinkomen. Wat mij betreft hoeft het een het ander niet uit te sluiten en  hoeven we niet tegenover elkaar te staan. Basisinkomen is immers de opmaat naar basisbanen. Want goed bekeken hebben veel mensen namelijk al een baan, maar niet iedereen krijgt daar geldelijke waardering voor.  Met basisinkomen creëer je uiteindelijk de meeste banen! Dat is pas baanbrekend werk!

Benieuwd naar wat basisinkomen betekenen kan voor werk en voor een zinvol leven? En hoe we samen kunnen werken naar een toekomst zonder armoede? Kom 15 februari naar Amsterdam en praat mee!

Brigitta Scheepsma, januari 2020