Brigitta Scheepsma: Basisinkomen is baanbrekend!

Een toekomst zonder armoede, gelijkwaardigheid, eerlijke verdeling. Dat willen wij hoog op de agenda hebben binnen GroenLinks. Daarom verdient basisinkomen een prominente plek in ons verkiezingsprogramma!

Ik ben Brigitta Scheepsma, fractievoorzitter van GroenLinks in Tytsjerksteradiel. Al twee keer heb ik samen met andere GroenLinksers een motie op het congres ingediend om basisinkomen op de agenda te krijgen en in het verkiezingsprogramma. Dit omdat basisinkomen voor mij de ultieme manier is om mensen gelijkwaardig te waarderen. Onvoorwaardelijk, gewoon omdat je geboren bent, heb je recht op lucht, water, eten, een dak boven je hoofd. Kortom de basisvoorwaarden voor een waardig leven. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Als de programmacommissie geen basisinkomen voorstelt, dan gaan we weer voor een amendement. De laatste keer haalden we 47 %. deze keer gewoon de meerderheid.

Basisinkomen hoort namelijk historisch gezien bij GroenLinks. En dat vraagt om een heldere visie op basisinkomen in het verkiezingsprogramma.

Brigitta Scheepsma, Groen Links

De huidige discussie over basisbanen binnen GroenLinks raakt ook het basisinkomen. We delen gemeenschappelijk doelen vanuit sociale rechtvaardigheid en solidariteit: het recht van ieder mens op zinvol werk met een fatsoenlijke beloning. De benadering is wel totaal anders. Want wat is dan precies werk? En wanneer noemen we dat dan een baan? Daar gaan we het 15 februari onder andere over hebben.

Basisbaan of Basisinkomen. Wat mij betreft hoeft het een het ander niet uit te sluiten en  hoeven we niet tegenover elkaar te staan. Basisinkomen is immers de opmaat naar basisbanen. Want goed bekeken hebben veel mensen namelijk al een baan, maar niet iedereen krijgt daar geldelijke waardering voor.  Met basisinkomen creëer je uiteindelijk de meeste banen! Dat is pas baanbrekend werk!

Benieuwd naar wat basisinkomen betekenen kan voor werk en voor een zinvol leven? En hoe we samen kunnen werken naar een toekomst zonder armoede? Kom 15 februari naar Amsterdam en praat mee!

Brigitta Scheepsma, januari 2020 

Emiel Althuis over het basisinkomen

Het basisinkomen is voor mij het ei van Columbus. Het zal leiden tot een humaner samenleving. Mensen zullen gelukkiger, gezonder, meer ontspannen en ondernemender worden en kansen en inkomen worden gelijker verdeeld. Het basisinkomen is een innovatieve, radicale versimpeling van onze sociale zekerheid en belastingstelsel. De armoedeval verdwijnt, armoede wordt teruggedrongen en de economie gestimuleerd. Mijns inziens is het basisinkomen sowieso noodzakelijk in een toekomst met onvermijdelijk toenemende globalisering en flexibilisering van arbeid.

Na 30 jaar werkzaam geweest te zijn in de financiële sector wilde ik mij op een heel andere manier inzetten voor de samenleving. Ik stoorde mij al lang aan onrechtvaardigheid in de verdeling van onze grote welvaart en dan vooral de kansenongelijkheid en voortdurende armoede. Daarom heb ik binnen D66 het project “Deel de Welvaart” opgestart om een visie te ontwikkelen op een rechtvaardige welvaartsverdeling en om een aantal concrete ongewenste situaties aan te pakken. Binnen Deel de Welvaart zijn inmiddels ruim 20 D66-leden actief in een viertal werkgroepen, waarvan het basisinkomen er één is.

Emiel Althuis

Het D66-congres heeft onlangs een drietal moties van Deel de Welvaart aangenomen. Deze hebben betrekking op armoede, het basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting. Voor het basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting wordt gevraagd om nader onderzoek door het CPB en SCP. Rond de zomer willen wij duidelijk hebben hoe we het basisinkomen kunnen opnemen in het verkiezingsprogramma van D66.

D66-leden die mee willen denken over het basisinkomen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden middels een mail naar deeldewelvaart@gmail.com. En laten we vooral ook over partijgrenzen heen, samenwerken om het basisinkomen te realiseren.

En kom naar de bijeenkomst over Politiek en Basisinkomen op 15 februari 2020.

%d bloggers liken dit: